ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΜΣ " ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ" ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΜΣ " ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ" ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο